Realizácia stavieb v oblasti pozemného, priemyselného, inžinierskeho a vodohospodárskeho staviteľstva

Naša ponuka

Stavebná činnosť

Občianska, bytová a priemyselná výstavba Výstavba ciest a spevnených plôch

Drevovýroba

Výroba a montáž stolárskych výrobkov Porez guľatiny

Nákladná doprava

Nákladná vnútroštátna doprava Osobná vnútroštátna doprava

Strojový park

Centrálna betonárka Mobilné a prenosné bunky

VÍZIA SPOLOČNOSTI

Víziou spoločnosti je udržanie stabilnej pozície na stavebnom trhu. To je možné, len za predpokladu dodržania vysokej úrovne prác a služieb, komplexnosťou dodávok, plnením dohodnutých termínov a záväzkov.
POSLANIE SPOLOČNOSTI

Svojou podnikateľskou činnosťou chceme dosahovať primeraný zisk, ale zároveň aj uspokojovať verejnoprospešné záujmy a potreby, Zvyšovanie kvality, Dodržiavanie predpisov BOZP a ochrany životného prostredia