Kontakt

Obchodné meno: AGS spol. s r.o.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, vložka číslo: 2854/R

 

Sídlo: Priemyselná 14, 971 01 Prievidza Slovensko

 

vedenie spoločnosti:

Milata Pavel – majiteľ spoločnosti

Ing.Milata Pavol – konateľ spoločnosti

Feješ Milan – výkonný riaditeľ

Ing. Hrbáčik Jozef – výrobný riaditeľ

Ing. Pálesch Jozef – výrobný námestník

Ing. Herda Juraj  – ekonomicko-obchodný námestník

 

štatistické údaje:

IČO: 31618375

IČ DPH: SK2020468538

 

telefónne a faxové spojenie:

tel: 046/5189601, 5189618,5189620

fax: 046/5189688

e-mail: ags@stonline.sk