O nás

Spoločnosť AGS Prievidza vznikla 11.11.1994 v zmysle zákona č. 513/91 Zb.z. (Obchodný zákonník) zápisom do obchodného registra na Okresnom súde v Trenčíne.

Vznik spoločnosti sa viaže na transformáciu bývalého Agrostavu, spoločný poľnohospodársky podnik, Prievidza.

V roku 1996 zakúpila spoločnosť AGS, spol. s r.o., Prievidza hnuteľný a nehnuteľný majetok, pochádzajúci z Agrostavu Prievidza. Do novej AGS prestúpila aj väčšina odborne zdatných pracovníkov a skúsených technikov.

 

AGS s.r.o. Prievidza zabezpečuje:

  • v rámci hlavnej stavebnej výroby /HSV/: občiansku, bytovú a priemyselnú výstavbu, výstavbu ciest a spevnených plôch, montáž oceľových a prefabrikovaných skeletov, strojné zemné práce, práce murárske, betonárske, železiarske a tesárske, výrobu a dodávku betónu, demolačné práce a zatepľovanie stavieb na základe licencie vydanej TSÚS Bratislava pre systém Terranova a Baumit.
  • v rámci pomocnej stavebnej výroby /PSV/: krytiny živičné, plechové a škridlové, rekonštrukcie starých objektov, maliarske a natieračské práce, elektroinštalačné práce vrátane revízií, kladenie podláh PVC, montáž zdravo-technickej inštalácie, ústredného kúrenia a vodoinštalácie, výrobu a montáž stolárskych výrobkov /okna, dvere so zárubňou, obklady, šalovacie dielce, lešenárske podlážky, palety jednorázové a EURO/, výrobu a montáž zámočníckych a klampiarskych výrobkov, tepelné a vodotesné izolácie, výrobu atypických nábytkárskych výrobkov, nárez piliarskej guľatiny až do prof. 100 cm, dĺžky 9 m , mäkké a tvrdé drevo, dosky, fošne, laty, hranoly atď. Nakoľko vlastníme uhlovú prírezovú pílu, je možné zabezpečiť bohatý sortiment piliarskych výrobkov podľa požiadaviek odberateľa.
  • práce projekčné: vypracovanie projektovej dokumentácie občianskej, priemyselnej a bytovej výstavby, rekonštrukcie všetkých objektov, elektro, voda, kúrenie aj jednotlivo, geodetické práce, výškopis, zameranie avytýčenie stavieb apozemkov.
  • doprava a preprava: doprava je vybavená vlastnými skladmi, dielňami, čerpacou stanicou PHM a mechanizmami /nákladné autá, domiešavače, žeriavy, UDS, UNC/