Partneri

Stavebná firma pri svojej činnosti prichádza do styku s množstvom materiálov a surovín. Pri práci sa používajú rôzne technologické postupy, ktoré prechádzajú neustálym vývojom a zdokonaľovaním.

 

Najvýznamnejší dodávatelia:

1. Cementáreň Ladce a.s.

2. Porobetón Zemianske Kostoľany

3. Campri Nitra

4. Sunob Nitra

5. Incon Prievidza

6. Lesy SR š..p.

7. Ferostav Nové Zámky a iné