Politika kvality

Spoločnosť AGS s.r.o. Prievidza vykonáva všetky druhy stavebných prác odborne a profesne zdatnými riadiacimi pracovníkmi ako aj špecialistami v robotníckych profesiách, čo dáva záruku kvalitnej a včasnej dodávky stavebného diela.
V záujme neustáleho zvyšovania kvality vykonávaných prác, prikročilo vedenie spoločnosti v roku 2001 k certifikácií spoločnosti podľa normy ISO 9001:200I, ktorá vyústila obdržaním certifikátu kvality 30.5.2002. V súčasnej dobe bola spoločnosť recertifikovaná a obdržala certifikát kvality na ďalšie obdobie s platnosťou do 03.7.2017.

 

certifikat