Referencie

 Bytové domy – Most pri Bratislave                                      

most

Zmluvná cena:            3 128 054,54 €

Zmluvný termín:         04/2006 –12/2006 I. etapa

Skutočný termín:         12/2006

Objednávateľ :           SONDA PLUS s.r.o. Bratislava

Jedná sa výstavbu 4 bytových domov. Súčasťou výstavby sú aj kompletné inžinierske siete.

 

 Rekonštrukcia DO pre DSS Merema – Modra Kráľova           

 

Zmluvná cena:                  1,153.326,20 €,

Skutočná cena                  1,153.326,20 €,

Zmluvný termín:               01/2007-11/2007

Skutočný termín:               11/2007

Kontakt:          Krajský úrad Bratislava

                        Staromestská 6.

                        Ing. Juraj Santo, 02/59312245

Predmetom tejto rekonštrukcie bolo vytvorenie domova sociálnych služieb pre dospelých z bývalej  detskej ozdravovne,. Okrem prác HSV a PSV sa jednalo  o vybudovanie izieb a sociálnych zariadení uspôsobených na bezbariérový prístup, jedálne vrátane kuchyne s kompletným vybavením,  kotolne, kúrenia, inžinierskych sietí, ČOV a  terénnych úprav vrátane prístupových komunikácií.

 

zem.kostolany

Výstavba bytových domov na ul. Kpt. Weinholda – Zemianske Kostoľany

Zmluvná cena:            858 438,57 €

Zmluvný termín:         03/2012 –05/2013

Objednávateľ :           JOMIREAL s.r.o. Nováky, Jozef Škadra, konateľ

Predmetom plnenia zmluvy je výstavba dvoch bytových domov s 15 b.j., vrátane vonkajších rozvodov inžinierskych sietí, zhotovenia komunikácii a parkovacích plôch.

 

Vilové domy Dunajská Lužná

Zmluvná cena:            918 848,00 €

Zmluvný termín:         04/2012 – 04/2013

Objednávateľ :           HITECO TEAM a.s. Bratislava, Štefan Dobročáni st., predseda predstavenstva

Jedná sa o výstavbu dvoch bytových domov. Súčasťou výstavby sú aj kompletné inžinierske siete a komunikácie.

lucky

Zateplenie bytového domu Lúčky – Bojnice

Zmluvná cena:            142 754,70 €

Zmluvný termín:         06/2011 –12/2011

Skutočný termín:       25.11.2011

Objednávateľ :           Handimex-byt-Pa s.r.o. Handlová, Ivan Šuba, konateľ, č.t. 046/5477233

Jednalo sa o zateplenie bytového domu vrátane rekonštrukcie balkónov a schodišťových stien.

 

 

Pajštúnska Alej – Borinka – inžinierske siete, doprava a spevnené plochy

Zmluvná cena:            1,104.082,73 €

Zmluvný termín:       07/2011 –05/2012

Skutočný termín:         v realizácií

Kontakt:          ATYP INTERIÉR s.r.o. Bratislava, Ing. arch. Milan Červenák, konateľ , č.t..02/52496753

Jednalo sa o realizáciu kompletných inžinierskych sieti , dopravných a spevnených plôch pre novobudovanú lokalitu IBV Pajštúnska Alej – Borinka.

 

Polyfunkčný objekt Rákosová ul. Bratislava

Zmluvný termín: 08/2005 – 09/2006

Objednávateľ: Li Ying Ye, Bratislava

 

ruzomberok

Polyfunkčný bytový dom Ružomberok

Zmluvný termín: 11/2005 – 04/2007

Objednávateľ: AGS s.r.o. Prievidza

 

elektrik

Polyfunkčný objekt ELEKTRIK Prievidza

Zmluvný termín: 01.07.2004 – 15.04.2005

Objednávateľ: Anna Galambošová – Elektrik, Ladomerská Vieska

 

cigel2

Bytové domy 12 b.j. a inžinierske siete Cígeľ

Zmluvný termín: 08/2004 – 11/2005

Objednávateľ: Obecný úrad Cígeľ

 

 

27 b.j. CÍNIA – Rudlovský potok, Banská Bystrica Rudlovský potok

Zmluvný termín: 12/2004 – 12/2005

Objednávateľ: Dušan Vlnka, SABA Topoľčany

 

 

Liptovský Hrádok, Mokraď – úprava kancelárskych a ubytovacích priestorov b. č.11

Zmluvný termín: 28.10.2003 – 18.6.2004

Objednávateľ: Ministerstvo obrany SR

 

 

ZŠ Rišňovce – rekonštrukcia, zateplenie fasády

Zmluvný termín: 13.102004 – 27.11.2004

Objednávateľ: Obecný úrad Rišňovce

 

2005

Výstavba bytov Horné Diely – Ráztočná ulica, Vrakuňa – INŽINIERSKE SIETE

Zmluvný termín: 01.07.2004 – 30.05.2005

Objednávateľ: SBD – SlovByt, družstvo, Bratislava

 

 

Rekonštrukcia spaľovne NO NsP Prievidza so sídlom Bojnice

Zmluvný termín: I. etapa – 08/2002 – 12/2002 , II. etapa – 11/2003

Objednávateľ: Nemocnica s poliklinikou Prievidza, Nemocničná, 972 01 Bojnice.

 

2004

Výstavba 251 b.j. Horné diely – Malý Dunaj, m.č. Bratislava Vrakuňa

Zmluvný termín: 07/2001 – 10/2001 – I. etapa, 10/2002 – II. etapa

Objednávateľ: SEPS a.s. Bratislava

 

Zber zaolejovaných vôd v TR Považská Bystrica I. – II. časť

Zmluvný termín: 09/2001 – 08/2002

Objednávateľ: SEPS a.s. Bratislava

 

2003

Rekonštrukcia DO pre DSS Merema – Modra Kráľova

Zmluvný termín: 11/2001 – 06/2002

Objednávateľ: Krajský úrad Bratislava, Staromestská 6 Oprava objektu kompenzátorovne v TR Sučany – I. a II. etapa

 

2002

Hraničný priechod Vyšné Nemecké Nákladná doprava 2. etapa

Zmluvný termín: 25.02.2001 – 28.10.2001

Objednávateľ: Colné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava Výstavba rodinných domov, Rusovce

 

2001

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice – Sebedražie

Zmluvný termín: 04/1999 – 11/2000

Objednávateľ: Obecný úrad Sebedražie

 

 

Výstavba náhradných rodinných domov Nováky 

Zmluvný termín: 09/1998 -11/1999

Objednávateľ: Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Baňa Nováky – odštepný závod

 

2000

Odpadové hospodárstvo RDP Koš

Zmluvný termín: 02/1999 – 09/1999

Objednávateľ: RDP Koš

 

 

Predajňa mäsa – Mäsiarstvo u Borku

Zmluvný termín: 04/1997 – 05/1998

Objednávateľ: Ladislav Borko, Prievidza

 

Nadstavba administratívnej budovy Krajského inšpektorátu SPPI Bratislava

Zmluvný termín: 08/1997 – 04/1998

Objednávateľ: Slov. poľnohosp. a potravinárska inšpekcia, Ústredný inšpektorát Bratislava

 

1999

Výrobná hala pre výrobu plastových okien a príslušenstva v areáli hosp. dvora INCON s.r.o. Prievidza

Zmluvný termín: 03/1996 – 06/1997

Objednávateľ: INCON Prievidza