Stavebná činnosť

Hlavná stavebná výroba

  • Občianska, bytová a priemyselná výstavba
  • Výstavba ciest a spevnených plôch
  • Montáž oceľových a prefabrikovaných skeletov
  • Demolačné práce
  • Zatepľovanie
  • Výroba a transport betónu

Pomocná stavebná výroba

  • Maliarske, natieračské práce
  • Elektroinštalačné práce vrátane revízií
  • Montáž ústredného kúrenia a vodoinštalácie