Štruktura

Riadiaci a výrobný pracovníci spoločnosti sú v zmysle organizačnej štruktúry spoločnosti začlenení do útvarov, stredísk, oddelení a referátov.

VNÚTORNÉ ČLENENIE SPOLOČNOSTI

 

ÚTVAR RIADITEĽA SPOLOČNOSTI /ÚRS/
Do útvaru RS patrí:

 • sekretariát RS
 • manažér kvality
 • personálny referát
 • BP PO a ŽP
 • metrológ spoločnosti

 

ÚTVAR VÝROBNÉHO NÁMESTNÍKA /ÚVN/
Do útvaru VN patrí:

Stredisko Hlavnej stavebnej výroby
združuje tieto pracovné profesie:

 • stavbyvedúci
 • pomocný stavbyvedúci
 • armovač
 • betonár
 • murár
 • tesár
 • obkladač
 • pomocný robotník

Stredisko Pomocnej stavebnej výroby
združuje tieto remeslá a pracovné profesie:

 • vedúci drevovýroby
 • majster elektro
 • majster voda, kúrenie
 • klampiar, izolatér, podlahár
 • elektrikár
 • kúrenár
 • inštalatéri
 • pilčík, stolár
 • maliar
 • zámočník, obrábač kovov

Stredisko Dopravy a údržby mechanizmov
združuje tieto pracovné profesie:

 • vodič – strojník
 • automechanik

ÚTVAR TECHNICKÉHO NÁMESTNÍKA /ÚTN/
Do útvaru TN patrí:

 • oddelenie prípravy
 • oddelenie projekcie

ÚTVAR EKONOMICKO-OBCHODNÉHO NÁMESTNÍKA /ÚEON/
Do útvaru EON patrí:

 • oddelenie účtovné
 • mzdová účtareň
 • oddelenie zásobovania a obchodu
 • hospodárska správa
 • skladové hospodárstvo
 • pokladňa

 

štruktúra spoločnosti: